Dublański malarstwo

Łukasz Wincenty Dublański

Łukasz Wincenty Dublański

Moja znajomość i przyjaźń z Łukaszem trwa już prawie rok. Przez ten czas miałem okazję obserwować jego malarstwo i osobowość, bo twórczość i ludzka psychika to jedno. Najmocniejszym atutem tego malarstwa jest kolor. To środek którym malarz może wyrazić samego siebie, podobnie jak muzyk wyraża się dźwiękiem. Ł. W. Dublański -„Na początku tworzenia obrazu, poszukuję logiki koloru, który stanowi klucz do dalszej kompozycji i formy”.

Łukasz ma bardzo szeroki obszar poszukiwań. Najczęściej porusza się na pograniczu sztuki przedstawiającej i nieprzedstawiającej. Inspiracją dla jego twórczości jest świat przedmiotów, dawni mistrzowie i człowiek, który dominuje na płótnach w miarę doskonalenia warsztatu. Różnorodność poszukiwań tematycznych i formalnych wzbogaca język plastyczny, a w przyszłości będzie z czego wybrać na korzyść lapidarności wypowiedzi.

Jeszcze jeden atut, który posiada Łukasz. Jako malarz jest bardzo pracowity, a jego pracowitość jest na pograniczu obsesji tworzenia. To dobrze, bo talent to jeszcze o wiele za mało.

Stanislaw Jachym

 

Scroll to Top